home    |     kontakt    
o firmie oferta serwis usługi kontakt
Zapoznaj się z naszą ofertą cenową!                 Zamów bezpłatny pokaz urządzeń!
     TENZI - Higiena Line

Sprawd nasz ofert cenow!

TOTAL

USUWANIE STARYCH WYPRAW POLIMEROWYCH
Skoncentrowany alkaliczny preparat do gruntownego mycia oraz usuwania powok polimerowych; szczeglnie przydatny do usuwania starych, nawarstwionych wypraw; stosunkowo krtki czas reakcji; doskonale penetruje i rozpuszcza wszelkie powoki woskowe, akrylowe i poliuretanowe; niskopienicy; nie niszczy mytych powierzchni.

SAN

KONSERWACJA POSADZEK ELASTYCZNYCH
Gotowa do uycia rednio twarda, samonabyszczajca emulsja woskowa do zabezpieczania posadzek twardych na obszarach o niewielkim nateniu ruchu; skutecznie zabezpiecza podoe przed wnikaniem brudu, wybyszczajc jednoczenie posadzk; posiada dobre waciwoci rozlewajce i uzupeniajce; tolerowalna przez rodki dezynfekcyjne lekko kwane (na bazie podchlorynu sodowego) oraz aldehydowe; nadaje si do polerowania; antypolizgowa i atwo usuwalna; moliwo uycia jako rodka myjco - pielgnujcego.

KAN

KONSERWACJA POSADZEK TWARDYCH
Gotowa do uzycia doskonaa samonabyszczajca emulsja akrylowa do zabezpieczania posadzek twardych. Skutecznie zabezpiecza podoe przed wnikaniem brudu, wybyszczajc jednoczenie posadzk. Preparat charakteryzuje si dobrymi waciwociami rozlewajcymi i uzupeniajcymi, nadaje si do polerowania. Antypolizgowy, atwo usuwalny, tolerowany przez niektre rodki dezynfekcyjne bezalkoholowe. Polerowanie poprawia jako oraz przedua czas eksploatacji powok akrylowych.

UniPro

KONSERWACJA POSADZEK ELASTYCZNYCH, KAMIENNYCH
Uniwersalny, wysokopoyskowy preparat do konserwacji rnego typu podoy, na bazie poliuretanu oraz modyfikowanych kopolimerw akrylowych. Charakteryzuje si dobr wytrzymaoci i elastycznoci. Posiada doskonae wasnoci wypeniajce. Dokadnie przylega do podoa, zapewniajc maksymaln ochron przed urazami mechanicznymi, jak rwnie przed migracj wody, wilgoci i wikszoci rodkw dezynfekcyjnych. Zapobiega polizgowi. atwy do usunicia. Zalecany do bankw, hoteli, biurowcw z rozbudowanym systemem wstpnego wyapywania brudu.

TopEfek

BIECE MYCIE I PIELGNACJA POSADZEK CHONNYCH
Skoncentrowany uniwersalny, niskopienicy, neutralny preparat o przyjemnym zapachu. Posiada waciwoci myjco - pielgnacyjne; nie pozostawia smug, szybko schnie. Bezpieczny dla kadego rodzaju powierzchni; nie zawiera substancji rcych ani silnych rozpuszczalnikw. Preferowany do wszystkich powierzchni matowych i pmatowych o duej chonnoci.

EXTRA

BIECE MYCIE POSADZEK ELASTYCZNYCH I KONSERWOWANYCH
Skoncentrowany niskopienicy preparat myjco - pielgnujcy na bazie alkoholi; szybkoschncy; bezsmugowy; pozostawia przyjemny, wiey zapach; zachowuje poysk.

DIAM

BIECE ZMYWANIE POSADZEK LISKICH
Skoncentrowany niskopienicy, myjco - pielgnacyjny preparat do mycia posadzek, na bazie emulsji woskowych; posiada waciwoci antypolizgowe, antyrefleksyjne i antystatyczne; uzupenia i odnawia warstwy polimerowe; przy niskich steniach daje efekt wybyszczenia; bezsmugowy; zabezpiecza posadzk; utrudnia osadzanie si brudu; polerowalny na wysoki poysk.

NORMAL

BIECE MYCIE POSADZEK CZSTO I SZYBKO BRUDZCYCH SI
Skoncentrowany niskopienicy preparat o silnych waciwociach myjcych oglnego zastosowania; usuwa intensywne zabrudzenia; nie wypukuje mytej powierzchni; nie pozostawia smug; utrudnia ponowne wnikanie brudu; odpowiedni do zmywarek.

DeKam

USUWANIE MATOWYCH NALOTW Z POSADZEK TWARDYCH
Skoncentrowany lekko kwany preparat do usuwania matowych, macych si nalotw powstajcych po twardej wodzie oraz nie spukanych rodkach zasadowych, na bazie kwasu cytrynowego oraz octowego. Przy uyciu sprztu rcznego uywa wkadw z mikrofazy.

CITRO

BIECE MYCIE POWIERZCHNI BYSZCZCYCH EKSKLUZYWNYCH
Skoncentrowany neutralny preparat myjcy oglnego przeznaczenia; posiada przyjemny, cytrynowy zapach; ze wzgldu na zawarto alkoholi szybko odparowuje i nie pozostawia smug; podtrzymuje poysk; bezpieczny dla materiau, nie podrania skry; nie pozostawia warstw ochronnych; utrzymuje naturalne wasnoci mytych powierzchni. Preferowany na wszystkie powierzchnie byszczce o strukturze szklistej i bardzo maej chonnoci.

ORAN

BIECE ZMYWANIE POSADZEK I WYPOSAENIA WNTRZ
Skoncentrowany neutralny preparat o waciwociach myjco - pielgnujcych i przyjemnym, pomaraczowym zapachu; ze wzgldu na zawarto alkoholi szybko odparowuje i nie pozostawia smug; podtrzymuje poysk; bezpieczny dla materiau, nie podrania skry; nie pozostawia warstw ochronnych; utrzymuje naturalne wasnoci mytych powierzchni. Preferowany na wszystkie powierzchnie byszczce o strukturze szklistej i bardzo maej chonnoci.

ZERO

MYCIE POWIERZCHNI DELIKATNYCH, TWARDYCH I TEKSTYLNYCH
Skoncentrowany preparat do ekologicznego mycia posadzek nie zawierajcy rodkw powierzchniowo czynnych. Cakowicie biodegradalny. Przeznaczony jest do nawierzchni, posadzek podogowych i materiaw odpornych na dziaanie wilgoci i alkoholi. Utrzymuje naturalne wasnoci mytych powierzchni, nie pozostawia smug.

MAX

CODZIENNA PIELGNACJA WYPOSAENIA WNTRZ
Skoncentrowany uniwersalny preparat myjcy; neutralny w roztworze; atwo usuwa zabrudzenia pochodzenia tuszczowego; nie zostawia smug; szybko schncy; odwiea i pozostawia przyjemny zapach; tworzy delikatn, byszczc powok ochronn. Preferowany do powierzchni matowych.

Office Clean

CODZIENNA PIELGNACJA WYPOSAENIA WNTRZ
Gotowy do uycia, neutralny preparat oglnego przeznaczenia; nie pozostawia smug, posiada przyjemny zapach; odwiea; szybko wysycha; nie niszczy materiau; utrzymuje wysoki poysk.

Top GLASS

MYCIE SZYB - GOTOWY DO UYCIA METOD "SPRAY"
Gotowy do uycia preparat do mycia szyb; nie pozostawia smug, gwarantuje doskona przejrzysto, odwiea, nabyszcza, pozostawia przyjemny zapach. Bardzo wydajny - wystarcza okoo 1 ml / 1 m powierzchni szklanej.

Glass

MYCIE SZYB - DO UYCIA METOD "ZMYWAK-ZBIERAK"
Skoncentrowany preparat do mycia szyb, luster oraz innych elementw szklanych i szkliwionych; nie pozostawia smug, gwarantuje doskona przejrzysto.

SOP

BIECE ZMYWANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH
Niskopienicy rodek czyszczco - zabezpieczajcy na bazie myde i woskw, przeznaczony do biecego mycia maszynowego; skutecznie usuwa zanieczyszczenia olejowe i tuszczowe; nie odkada si warstwami; utrudnia osadzanie si brudu; posiada waciwoci antypolizgowe; pozostawia przyjemny zapach; polerowalny; po kilku uyciach nabyszcza samoczynnie. Zawiera inhibitory korozji.

CONTRA

DOCZYSZCZANIE POSADZEK W SUPERMARKETACH
Skoncentrowany niskopienicy, intensywnie myjcy rodek o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do gruntownego mycia wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysowych przy pomocy maszyn myjcych; nie pozostawia smug; idealny do gruntownego mycia (doczyszczania). Posiada wasnoci tzw. "stripujce" - doskonale rozpuszcza praktycznie wszystkie wyprawy polimerowe z posadzek odpornych na alkalia.

STR

DOCZYSZCZANIE POSADZEK ELASTYCZNYCH
Skoncentrowany niskopienicy, alkaliczny rodek przeznaczony do mycia maszynowego i rcznego wszelkich silnie zanieczyszczonych posadzek przemysowych, odpornych na alkalia; rozpuszcza zanieczyszczenia pochodzenia tuszczowego i olejowego. Moe by stosowany jako odplamiacz do plam tustych z wykadzin tekstylnych.

Ronal

DOCZYSZCZANIE POSADZEK KAMIENNYCH
Skoncentrowany rodek alkaliczny o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych posadzek kamiennych (kamie naturalny i sztuczny); usuwa wszelkie zanieczyszczenia z oleju, tuszczy, sadzy; charakteryzuje si bardzo intensywnym dziaaniem na porowatych kafelkach kamionkowych; nie pozostawia smug; wysoka skuteczno dziaania.

Top MILK

MLECZKO DO USUWANIA OSADW POCHODZENIA NIEORGANICZNEGO
Mleczko do czyszczenia i polerowania rnego typu powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych i szklanych. Usuwa oporny brud, pozostawiajc powierzchni czyst i lnic. Preparat nie powoduje uszkodze mechanicznych (nie rysuje mytych powierzchni) oraz chemicznych i nie pozostawia osadw. atwo si spukuje, pozostawiajc wiey cytrynowy zapach. Nie posiada fosforanw. Jest agodne dla skry.

Ronal CLAN

DOCZYSZCZANIE POSADZEK KAMIENNYCH PRZEMYSOWYCH
Niezwykle skuteczny preparat alkaliczny do usuwania silnie zanieczyszczonych posadzek kamiennych przemysowych. Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia z grafitu, tuszczy, oleju, sadzy. Bardzo intensywne dziaanie na porowatych kafelkach kamionkowych, nie pozostawia smug.

Super Green Specjal NF

USUWANIE ZANIECZYSZCZE ROPOPOCHODNYCH
Skoncentrowany nisko pienicy, alkaliczny rodek o szerokim zakresie zastosowania, zalecany do mycia silnie zanieczyszczonych, zapuszczonych posadzek przemysowych z zabrudzeniami ropopochodnymi; wyjtkowo skuteczny w warsztatach naprawczych.

GresKam

USUWANIE INTENSYWNYCH ZABRUDZE NA GRESACH I GRANITOGRESACH
Skoncentrowany myjco - pielgnujcy, alkaliczny preparat do pytek ceramicznych gadkich, drobnoszorstkich, mikroporowatych. Zalecany do zmywania powierzchni z kamienia sztucznego. Rozpuszcza silne zanieczyszczenia. Nie pozostawia smug. Przy uyciu sprztu rcznego wskazane jest spukanie posadzki wod. Do biecego zmywania gresw uywa rodka DeKam oraz wkadw z mikrofazy.

TopFRESH

ODWIEACZ POWIETRZA
Gotowydo uycia odwieacz powietrza; posiada przyjemny, dugotrwaywieyzapach; nie pozostawia plam; nie zawiera gazw; wystpuje w kilku zapachach: kwiatowym, cytrynowym, lenym, morskim, kawowym i sinesca.

SANIT

CODZIENNE MYCIE POMIESZCZE I URZDZE SANITARNYCH/> Skoncentrowanydelik atny, kwanypreparat myjcy do codziennego mycia sanitariatw; skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia nieorganicznego, nacieki wodne, kamie, rdz, resztki myde; pozostawia dugotrway, wieykwiatowyzapach; nie uszkadza stali szlachetnej; nadaje poysk. Dziaa zapobiegawczo. Zalecanydo czyszczenia stali nierdzewnej oraz kabin nastryskowych.

WC Sani

CODZIENNE MYCIE SANITARIATW SZYBKO BRUDZCYCH SI
Skoncentrowanykwanypreparat myjcy; skutecznie usuwa kamie wapienny, brud, zogi myde, rdz, nacieki urynowe; dobrze przylega do powierzchni pionowych; pozostawia charakterystyczny, antyseptyczny zapach; nabyszcza; nie powoduje uszkodze powierzchni; nadaje si do mycia biecego wszystkich powierzchni i materiaw kwasoodpornych w obszarze zmywania.

Derast

USUWANIE KAMIENIA WAPIENNEGO, KOTOWEGO, RDZY
Skoncentrowany silnie kwany preparat do usuwania rdzy, kamienia wapiennego, betonu, cementu, kamienia kotowego z powierzchni odpornych na kwasy; zawiera kwas solny; nie stosowa koncentratu na powierzchnie emaliowane; nie dopuci do wyschnicia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

Toalex

CODZIENNA PIELGNACJA SANITARIATW - Z CHLOREM
Gotowy do uycia zasadowy preparat myjcy o dziaaniu antybakteryjnym i podwyszonej lepkoci, przeznaczony do mycia toalet. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia pochodzenia organicznego, a dziki obecnoci aktywnego chloru jednoczenie wybiela myt powierzchni. Preparat eliminuje przykre zapachy, pozostawiajc lekki zapach chloru. Doskonale nadaje si do biecego mycia wszystkich urzdze sanitarnych.

Derast EL

USUWANIE KAMIENIA WAPIENNEGO, KOTOWEGO, RDZY
Skuteczny el do usuwania rdzy, kamienia wapiennego, betonu, cementu, kamienia kotowego z powierzchni odpornych na kwasy; posiada neutralny zapach; zawiera kwas solny; nie stosowa koncentratu na powierzchnie emaliowane; nie dopuci do wyschnicia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.

Sapone

MYDO DO RK W PYNIE
Gotowe do uycia mydo w pynie do rk i ciaa; przyjemny, delikatny zapach; rednio pienice; delikatne; ekonomiczne w uyciu; zawiera gliceryn, lanolin, witamin A+E; wystpuje w trzech zapachach: kwiatowym, fresh perowy i blue fresh.

Sop Jery

MYCIE SILNIE ZABRUDZONYCH RK
Niezwykle skuteczna pasta do silnie zabrudzonych rk. Usuwa gbokie zabrudzenia pochodzce od smarw, olejw napdowych i hydraulicznych, pynw technicznych oraz sadzy. Nie wysusza skry, pozostawia truskawkowy zapach.

Textil

PRANIE WYKADZIN I DYWANW METOD MECHANICZN
Skoncentrowany preparat pienicy bez wybielaczy optycznych do czyszczenia metod szamponowania; nie zawiera rozpuszczalnikw; tworzy pian o strukturze krystalicznej; dokadnie penetruje kade wkno wykadziny; posiada przyjemny zapach; wymaga wypukania.

Textil-Ex

PRANIE WYKADZIN I TAPICEREK METOD EKSTRAKCYJN
Skoncentrowany rodek piorcy do metody ekstrakcyjnej; nie zawiera wybielaczy optycznych oraz rozpuszczalnikw; nisko pienicy; gboko penetruje struktur wkna; powoduje wydobywanie brudu na zewntrz; posiada przyjemny zapach; nie krystalizuje si; wymaga wypukania.

De Foam

ODPIENIACZ - USUWANIE PIANY
Gotowy do uycia rodek zapobiegajcy powstawaniu piany w zbiornikach na brudn wod; waciwy do uywania w kadym urzdzeniu; uycie odpieniacza zmniejsza ryzyko uszkodzenia silnika w urzdzeniu czyszczcym przez zalanie go pian.

Plama

ODPLAMIACZ DO DYWANW I TAPICERKI
Gotowy do uycia preparat do usuwania plam z wykadzin tekstylnych o trwaych barwach, odpornych na dziaanie wody. Usuwa punktowo zanieczyszczenia typu: wikszo sokw, nektary, przetwory owocowo - warzywne, przyprawy kuchenne, kawa, herbata. Stosowa przed praniem wykadziny - jako odplamiacz; w trakcie pukania jako utrwalacz; do koloru biaego - po praniu jako wybielacz.

PUNKT

CZYSZCZENIE PUNKTOWE LADW PO GUMIE
Gotowy do uycia preparat na bazie rozpuszczalnikw naturalnych i alkoholi do usuwania miejscowych zanieczyszcze z pisakw nie rozpuszczalnych w wodzie, gumy do ucia, kleju z etykiet samoprzylepnych, mas bitumicznych, ladw po gumie na posadzkach, farby drukarskiej, niektrych farb typu "graffiti", plasteliny i parafiny z dywanw. Uwaga: rozpuszcza powierzchnie gumowe oraz mikki plastik.

Top KLIN

CZYSZCZENIE PUNKTOWE (PISAKI, DUGOPISY, PIECZTKI)
Gotowy do uycia, specjalistyczny rodek czyszczcy bez zawartoci substancji ciernych oraz tustych. Usuwa zanieczyszczenia po dugopisie, owku, kalce do kopiowania, farbach do ksero, piecztkach, pisakach, niektrych farbach do tzw. "graffiti", a take kleju po nalepkach. Zalecany do doczyszczania kokpitw w pojazdach mechanicznych oraz do konserwacji stali nierdzewnej w windach. Uwaga na materiay o nietrwaej barwie! - naley wykona prb.

GLON

USUWANIE GLONW, MCHW I POROSTW
Skoncentrowany preparat o dziaaniu biobjczym, do usuwania nalotw zielonych, takich jak mchy, glony i porosty z kadego typu powierzchni, zarwno poziomych jak i pionowych (np. elewacje, dachy domw jednorodzinnych); po wyczyszczeniu zabezpiecza powierzchni przez duszy okres czasu, wytwarzajc rodowisko przeciwdziaajce powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmw; czas reakcji wynosi 24 godziny; stosowany profilaktycznie zwiksza odporno biologiczn czyszczonych podoy.

TUR

HAMOWANIE ROZWOJU BAKTERII BEZTLENOWYCH
Skoncentrowany preparat do bezodpywowych toalet wolno stojcych, turystycznych, o okresowym sposobie oprniania; hamuje powstawanie nieprzyjemnych zapachw, zapobiega powstawaniu osadw; zmienia kolor ekstrementw, hamuje rozwj bakterii beztlenowych.

SET

MYCIE I DEZYNFEKCJA WYPOSAENIA W SALONACH KOSMETYCZNYCH, SOLARIACH, SIOWNIACH
Gotowy do uycia preparat do mycia i dezynfekcji kadego rodzaju powierzchni oraz urzdze w solariach, saunach, gabinetach odnowy biologicznej, salonach fryzjerskich i kosmetycznych. Preparat wykazuje doskonae waciwoci dezynfekujce, bakteriobjcze i grzybobjcze, a przy tym nie uszkadza mytych powierzchni. Nie powoduje podranie i uczule. Krtki czas dziaania. Bezzapachowy.

 
 
     realizacja: GABI na górę | o firmie | oferta | serwis | usługi | kontakt © MIWA 2015     
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia wyłączając pliki cookies w przeglądarce.